Léčení traumat skrze Somatické prožívání 

Somatické prožívání je mocný nástroj k předcházení a léčení traumat. Léčení traumatu je přirozený proces a skrze vnitřní uvědomění si svého těla může být uveden do pohybu. Dlouholetá psychoterapeutická péče, opakované oddělování vzpomínek a jejich vymazávání z podvědomí – toto všechno přitom není zapotřebí. Skrze využití našich vlastních zdrojů (jako např. schopností, dovedností, znalostí, šikovnosti, zkušeností, talentů, sklonů a našich silných stránek, které jsou často neuvědomělé), skrze uzemnění a skrze prociťování tělesných vjemů, pocitů, myšlenek nebo obrazů se můžeme s traumatem nově vypořádat.

 

Klíč k léčení spočívá v uvolnění energie navázané v našem nervovém systému a v rozvinutí naší přirozené schopnosti znovunalézt rovnováhu i při vnímání našich dávných extrémních prožitků. Somatické prožívání je duševně-tělesná metoda k překonání posttraumatických poruch a k osvobození životní energie, která je jimi zablokovaná.
Lidské reakce na ohrožení jsou nejprve instinktivní a biologické a teprve potom psychické. Tyto reakce zahrnují tři strategie přežití: útěk, boj a zamrznutí (dělání mrtvého brouka). Tyto tři reakce jsou společné všem savcům.

 

 

 

Trauma je nedokonalá biologická odpověď těla na nějakou situaci, která je vnímána jako život ohrožující. Příčinou traumatu mohou být události, které jsou traumatizující skoro pro každého.: např. válka, těžké zneužití, násilí, nehody, těžká zranění a nemoci, operace, ztráta blízké osoby, přírodní katastrofy. Ale také často všední, často nečekané události, mohou za určitých okolností traumatizovat: pády a takzvaná drobná zranění, nehody, invazivní lékařské a zubní zákroky, otravy apod. Naše zranitelnost je kromě jiného závislá na našich vlastních zdrojích, tělesné konstituci, životních okolnostech a stáří.
Samotné trauma není nemocí, ale může způsobovat různé příznaky: např . podrážděnost, strachy, paniku, existenční bezradnost a zoufalství, deprese, hluboko sahající pocity odcizení, neschopnost vztahů, přecitlivělost, nespavost, nadměrnou aktivitu, vyčerpání, chronické bolesti, fibromyalgii, bolesti hlavy, potíže se zády a krkem, problémy imunitního systému a mnoho dalšího.

 

 

 

Trauma může ovlivňovat a narušovat každou rovinu našeho života – tělesnou, duševní, duchovní i společenskou. K léčení traumatu dochází skrze postupné vybití obrovského množství energie přežití, která se doposud nahromadila přes reflex zamrznutí. V Somatickém prožívání není zapotřebí traumata znovu prožívat. Je dokonce možné na nich pracovat bez obsahu a vzpomínek na ně. Toto je smysluplné zejména, je-li je událost ještě příliš zatěžující. Takto může být jemným a pozvolným postupem opětovné ztraumatizování prakticky vyloučeno.

 

 

 

Sezení se mnou si s vámi rád domluvím na mém telefonu +49.177-3557144 nebo přes E-Mail . Je možné také sezení Somatického prožívání přes skype nebo telefon, ale každopádně od vás mohu přijímat podstatně více informací při přímém setkání, což je pro vás zase efektivnější.

I am happy!

 

 

Deutsch English
USA Espanol
Romana Český

Mé tělo je systém traumatizované nebo strach. Já ne!Copyright Michael Zipf 2024 | Impressum | Datenschutz | Privacy Policy