Politica de CONFIDENTIALITATE

Suntem foarte încântați că ați arătat interes pentru ceea ce facem aici. Protecția datelor este o prioritate deosebit de importantă pentru conducerea grupului Klaus-Michael Zipf.

Utilizarea paginilor de internet ale lui Klaus-Michael Zipf este posibilă fără furnizarea datelor personale. Cu toate acestea, dacă un vizitator al site-ului dorește să utilizeze anumite servicii oferite de site-ul nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. În acest caz, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară, o facem numai după ce bținem consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unui subiect de date, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor specifice fiecărei țări. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, dorim să informăm publicul larg cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm și scopul în care o facem. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor pe care le au.

Klaus-Michael Zipf a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe bază de Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încât protecția absolută poate să nu fie garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon.

1. GENERALITĂȚI

Documentul pe care tocmai îl parcurgeți este chiar unul dintre modurile prin care doresc să vă arăt că încrederea pe care mi-o acordați nu este unilaterală și că și eu, la rândul meu, iau toate măsurile necesare pentru ca vizita dvs. în siteul meu să fie cât mai placută și fără consecințe pe care nu le anticipați.

Pentru orice întrebare sau nedumerire în privința termenilor utilizați mai jos sau asupra oricăror alte probleme legate de modul în care eu înțeleg să păstrez confidențialitatea datelor dvs., vă rog să mă contactați:

2. DATE DE CONTACT

Klaus-Michael Zipf
Wilkhausstraße 107 
42281 Wuppertal DE

Tel: +49 (0) 177 3557144
Email: gaia@gaia-satsang.com
Website: gaia-satsang.com

3. CE FEL DE INFORMAȚII COLECTEZ DE LA DVS

Klaus-Michael Zipf (www.gaia-satsang.com) colectează informație de la utilizatorii săi în următoarele modalități : direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care gazduiesc site-ul, precum si prin intermediul cookieurilor.

Informație din raportul de trafic al serverului:

Atunci când vizitați un site web, dezvaluiți anumite informații despre dvs., ca adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., locul de unde ați intrat in site. Site-ul www.gaia-satsang.com, ca și alți operatori, înregistrează această informație.

Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server. Colectate pot fi (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referre) (5) data și ora accesului la site-ul internet, (6) adresa de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, Klaus-Michael Zipf nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic.

Prin urmare, Klaus-Michael Zipf analizează statistic datele și informațiile colectate anonim, cu scopul de a spori securitatea și protecția datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect de date

Abonarea la Newsletter-ele noastre
Pe site-ul web al Klaus-Michael Zipf, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul nostru noastre. Formularul de înregistrare utilizat în acest scop determină ce date personale sunt transmise, precum și când newsletter-ul este dorit.

Klaus-Michael Zipf își informează periodic clienții și partenerii de afaceri despre ofertele sale, printr-un newsletter. Acest Newsletter poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) are o adresă de e-mail validă și (2) își înregistrează datele pentru trimiterea newsletter-ului. Inițial, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de către persoana vizată, din motive legale, în procedura dublu opt-in. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a confirma că proprietarul adresei de e-mail este persoană vizată care a autorizat să primească newsletter-ul.
În timpul înregistrării newsletter-ului, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopului protecției juridice a operatorului.

Datele personale colectate ca parte a unei înregistrări pentru newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul nostru. Nu va exista niciun transfer către terțe părți de date cu caracter personal colectate de către serviciul nostru de newsletter. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi anulat de către persoana vizată în orice moment. Acordul privind stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată a dat-o pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește un link corespunzător. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la buletinul informativ în orice moment direct pe site-ul operatorului sau să comunicați acest lucru operatorului într-un mod diferit.

Tracking Newsletter
Buletinul informativ al lui Klaus-Michael Zipf conține așa-numiți pixeli de tracking (urmărire). Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mail-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, Klaus-Michael Zipf poate vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către un subiect de date și care link-uri din e-mail au fost solicitate de către persoanele vizate.

Astfel de date personale colectate în pixeli de urmărire conținute în newsletter sunt stocate și analizate de către controlor pentru a optimiza transportul buletinului informativ, precum și pentru a adapta conținutul viitoare newslettere la interesul persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite să revoce respectiva declarație de consimțământ emisă prin procedura dublu-opt-in. După o revocare, aceste date personale vor fi șterse. Klaus-Michael Zipf consideră automat retragerea de la primirea buletinului informativ ca fiind o revocare.

Informație furnizată direct de utilizator, prin înscrierea la evenimentele noastre:

Atunci când vă inscrieți participarea la unul dintre evenimentele pe care le sustin, vă putem întreba care este numele dvs., care este adresa dvs. de e-mail și vă putem cere alte informații personale. Cu cât veți furniza astfel de informatii mai complet și mai corect, în mod voluntar, cu atât mai bine și mai sigur vă putem personaliza și transmite informațiile de care puteți să aveți nevoie.

Pentru înregistrarea/înscrierea la evenimentele pe care le susținem și pentru a putea să vă transmitem informațiile utile necesare participării dvs. la aceste evenimente, putem folosi și aplicații externe site-ului nostru, de exemplu formulare de înregistrare Google Docs.

Datele personale pe care le furnizați prin aceste formulare sunt destinate doar utilizării de către Klaus-Michael Zipf și numai în scopul sus-menționat și nu sunt comunicate nimănui altcuiva.
Aceste date sunt șterse după ce scopul menționat a fost atins, mai exact după încheierea evenimentului la care v-ați înscris.

Este bine să știți că refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date, sau neacceptarea utilizarii lor în scopul precizat în clar, pot duce la  imposibilitatea furnizarii informațiilor care vă pot fi utile, privind desfășurarea evenimentului și/sau eventualele modificări survenite în desfășurarea evenimentului.

4. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform legislației in vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământului sau a datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Vă este poate util să știți că orice persoanș are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici-o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

a) Dreptul de confirmare
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu procesate. Dacă doriți să vă folosiți de acest drept de confirmare, în orice moment puteți să ne contactați.

b) Dreptul de acces
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații ca: scopul prelucrării; dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade; existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal de la operator sau de restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări; existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora.
Dacă un subiect de date dorește să se prevaleze de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului

c) Dreptul la rectificare
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexact. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

d) Dreptul de ștergere (Dreptul de a fi uitat)
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a ștergerii datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

  • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.

  • Persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea și în cazul în care nu există altă bază legală pentru prelucrare.

  • Persoana vizată obiectează prelucrării și nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării.

  • Datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.

  • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al statului membru la care este supus controlorul.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate anterior și persoana vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Klaus-Michael Zipf, acesta poate oricând să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al lui Klaus-Michael Zipf trebuie să se asigure imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.

e) Dreptul de restricționare a procesării
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricționării prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:
o Precizia datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite controlorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.
o Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea utilizării acestora.
o Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de către persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
o Persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrarea în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului se suprapun pe cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și un subiect de date dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de Klaus-Michael Zipf, acesta poate oricând să contacteze orice angajat al operatorului. Angajatul lui Klaus-Michael Zipf va aranja restricționarea prelucrării.

f) Dreptul de a obiecta
Fiecare persoană vizată are acest drept, acordat de legiuitorul european, de a obiecta în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.
Klaus-Michael Zipf nu mai prelucrează datele cu caracter personal în cazul în care obiecțiunea nu poate fi demonstrată, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea de creanțe legale.
În cazul în care Klaus-Michael Zipf prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în legătură cu acest tip de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată obiectează Klaus-Michael Zipf la prelucrarea în scopuri de marketing direct, Klaus-Michael Zipf nu va mai prelua datele personale în aceste scopuri.
În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării de către Klaus-Michael Zipf a datelor cu caracter personal care o privesc în scopuri științifice sau istorice sau în scopuri statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.
Pentru a-și exercita dreptul de a formula obiecții, persoana vizată poate contacta orice angajat al lui Klaus-Michael Zipf. În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de a formula obiecții prin mijloace automate prin utilizarea specificațiilor tehnice.

g) Dreptul de retragere a consimțământului privind protecția datelor
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment.
Dacă persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de retragere a consimțământului, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al lui Klaus-Michael Zipf.

5. CUM PROTEJĂM INFORMAȚIA COLECTATĂ DE LA DVS

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dvs. sunt de o importanță vitală pentru noi. Klaus-Michael Zipf NU oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dvs. expres și prealabil.

Klaus-Michael Zipf NU vă va cere niciodată parola conturilor dvs în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvăluiți această parolă peroanelor care vă cer acest lucru și, de asemenea, să închideți fereastra browserului în care ați lucrat, la sfârșitul navigării dvs. în site-ul Klaus-Michael Zipf (www.gaia-satsang.com).

Aceste sfaturi sunt destinate să înlature accesul persoanelor neautorizate la informațiile dvs. personale sau la corespondența dvs. atunci când lucrați într-o rețea de computere aflată într-un loc public.

Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor de a vă proteja informația personală, Klaus-Michael Zipf (www.gaia-satsang.com) NU poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs către și de la serviciile noastre online.

Dar în momentul în care primim informațiile transmise de dvs., vă garantăm că depunem toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația română în vigoare.

6. CINE ARE ACCES LA INFORMAȚIA COLECTATĂ DE LA DVS.

Klaus-Michael Zipf (www.gaia-satsang.com) NU va dezvălui nici un fel de informație identificabilă personal despre utilizatorii săi catre terțe părți fără a primi mai întâi consimțământul expres al utilizatorilor în această privință

Klaus-Michael Zipf (www.gaia-satsang.com) poate dezvălui informații identificabile personal doar atunci când legea prevede expres acest lucru sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor Klaus-Michael Zipf.

7. CUM PUTEM CORECTA ERORILE DIN DATELE PRIMITE DE LA DVS.

Dacă vă înregistrați la unul dintre evenimentele pe care le organizăm și doriți să stergeți sau să modificați datele dvs. cu care v-ați înregistrat, o puteți face la adresa de mail gaiasatsangro@gmail.com.

Dacă sunteți înregistrat la Newsletter, vă sfătuim să pastrați cel puțin un astfel de e-mail, care conține și informații ce vă pot fi utile atunci când apar probleme în accesarea serviciilor pe care vi le ofer.

8. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea FACEBOOK
Pe acest site, avem componente integrate ale Facebook. Facebook este o rețea socială, un loc pentru întâlniri sociale pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze într-un spațiu virtual. Facebook permite utilizatorilor de rețele sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul cererilor de prietenie.
Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. Dacă o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, controlorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.
Cu fiecare acces la una din paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de către controlor și în care a fost integrat un component Facebook (plug-inuri Facebook), browserul web al sistemului IT al persoanei vizate este în mod automat solicitat să descarce afișarea componentei Facebook corespunzătoare de pe Facebook. În cursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează fiecare solicitare de acces către site-ul nostru de către persoana vizată - și pe întreaga durată a șederii pe site-ul nostru de internet - care sub-site specific al site-ului nostru (care Pagină) a fost vizitat de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și asociate cu contul Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru, de ex. butonul "Caută" sau dacă persoana vizată transmite un comentariu, atunci Facebook corelează aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.
Facebook primește întotdeauna, prin componenta Facebook, informații despre o vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în timpul apelului la site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Facebook înainte de a face o invitație la site-ul nostru.
Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. În plus, se explică ce opțiuni de setare Facebook oferă pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmisiei de date pe Facebook. Aceste aplicații pot fi folosite de persoana vizată pentru a elimina o transmisie de date pe Facebook.

9. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea YouTube
Pe acest site, avem componente integrate ale YouTube, un portal video pe Internet care permite editorilor de videoclipuri să creeze gratuit videoclipuri și alți utilizatori, oferind, de asemenea, vizionare gratuită, recenzie și comentarea acestora. YouTube vă permite să publicați tot felul de videoclipuri, astfel încât să puteți accesa atât filme complete, cât și emisiuni TV, precum și videoclipuri muzicale, remorci și videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului Internet.
Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.
Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale site-ului nostru pe care a fost integrat un element YouTube (video YouTube), browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate este automat solicitat pentru a descărca un afișaj al componentei YouTube corespunzătoare. Mai multe informații despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. În cursul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google obțin cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată pe YouTube, YouTube recunoaște, cu fiecare apel la o subpagină care conține un videoclip YouTube, care subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate.
YouTube și Google vor primi informații prin componenta YouTube pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, dacă persoana vizată la momentul apelului pe site-ul nostru Web este conectată pe YouTube; acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe un videoclip YouTube sau nu. Dacă o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este de dorit pentru persoana vizată, livrarea poate fi împiedicată în cazul în care persoana vizată se deconectează din propriul cont YouTube înainte de a face o invitație la site-ul nostru.
Dispozițiile YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google

10. Metoda de plată: Dispoziții privind protecția datelor referitoare la utilizarea PayPal ca procesor de plată
Pe acest site, avem componente integrate ale serviciului PayPal, un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin așa-numitele conturi PayPal, care reprezintă conturi virtuale private sau de afaceri. De asemenea, PayPal poate procesa plăți virtuale prin carduri de credit atunci când un utilizator nu are un cont PayPal. Un cont PayPal este gestionat prin intermediul unei adrese de e-mail, motiv pentru care nu există numere clasice de cont. PayPal face posibilă declanșarea plăților online către terți sau primirea de plăți. PayPal acceptă, de asemenea, funcțiile mandatarului și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.
Compania europeană de operare a PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.
Dacă persoana vizată alege "PayPal" ca opțiune de plată în magazinul online în timpul procesului de comandă, transmitem automat datele persoanei vizate către PayPal. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare procesării plăților.
Datele personale transmise către PayPal sunt de obicei numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare procesării plăților. Prelucrarea contractului de cumpărare necesită, de asemenea, astfel de date personale, legate de ordinul respectiv.

Transmiterea datelor vizează procesarea plăților și prevenirea fraudei. Operatorul va transfera date cu caracter personal către PayPal, în special dacă există un interes legitim pentru transmitere. Datele personale schimbate între PayPal și operatorul de prelucrare a datelor vor fi transmise de PayPal agențiilor de credit economic. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de bonitate.
Dacă este necesar, PayPal va transmite datele cu caracter personal afiliaților și furnizorilor de servicii sau subcontractanților în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru prelucrarea datelor în ordine.
Persoana vizată are posibilitatea de a revoca în orice moment consimțământul pentru manipularea datelor personale de la PayPal. Revocarea nu are niciun efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu procesarea (contractuală) a plăților.
Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din PayPal pot fi preluate în https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate
Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.


11. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerințe legale sau contractuale; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date
Precizăm că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Neconstituirea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat. Angajatul clarifică persoana vizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele neautorizării datelor personale furnizate.

Deutsch English
USA Espanol
Romana Český

Sufletul nu are nevoie de protecție

Copyright Michael Zipf 2023 | Impressum | Datenschutz | Privacy Policy