Satsang

 

slouží k rozpoznání naší pravé podstaty, kterou je klid a bezpodmínečná láska

 

Satsang znamená „být spolu v pravdě“.

Přestože tento výraz pochází z moudrého indického učení „Advaita vedanty,“ poznání, o kterém je Satsang, není spojeno s nějakým náboženským názorem nebo představou o fungování světa. Je to naopak: Hloubka našeho opravdového Já se nám ukáže v okamžiku, kdy si uvědomíme naše názory a představy o světě a o nás samotných a kdy je necháme na chvíli stranou. Pak se v nás otevře vnitřní klid, který bez našeho přičinění rozplyne veškerou naši nespokojenost, obavy a všechno naše trápení. Představa, že „Já“ jsem oddělený od celku, zmizí. Hledání štěstí a uzdravení je tak u konce. Zůstává nepopsatelná přítomnost a bezpodmínečná láska.

Od poloviny devadesátých let je po celém světě více a více lidí, kterým se pravé „Já“ odhalilo. Tito lidé mají přímou osvobozující zkušenost toho, že nejsou ohraničenou individualitou. Někteří z nich se projevují v roli duchovních učitelů. Jsou dostupní jako podpora pro ty, kteří mají hlubokou touhu po „procitnutí“ do své pravé podstaty.

Mnoho učitelů, kteří se stali v poslední době populárními, se cítí být inspirováno tradicí moudrého Inda Šrí Ramany Maharišiho. Učení těchto moderních učitelů se od sebe odlišuje stylem a důrazem na různé aspekty. Někteří se opírají o styl výrazu a „metody“ tradičního učení Advaity. Jiní nacházejí nový přístup a přidávají západní psychologii a terapeutické znalosti. Nicméně podstatou učení stále zůstává odhalení mylné identifikace s osobním a omezeným „Já“ a osvobození od utrpení, které je s tím spojené.

Často je atmosféra při setkání na satsangu poznamenána „nakažlivým“ vnitřním tichem, klidem a prožitím „Teď.“ Myšlenky a starosti stresované mysli se při těchto setkáních velmi často spontánně uklidní. Esencí satsangu je poddání se vnitřnímu klidu a svolení k jeho prohloubení. Většina učitelů během rozhovorů při satsangu vybízí a dává podněty vedoucí ke vnitřnímu zkoumání. Zvou vás a vedou k přímé zkušenosti vnitřního klidu. Překážky a těžkosti se vyčisťují a prožitek z naplnění a svobody se prohlubuje zcela přirozeným způsobem.
 

Copyright Michael Zipf 2023 | Impressum | Datenschutz | Privacy Policy